اختلالات خلقی
01
اختلالات خلقي گروه وسيعي از اختلالاتي را شامل مي شوند كه خلق مرضي (پاتولوژيك ) و آشفتگي هاي مرتبط با آن، نماي باليني غالب آنها را تشكيل مي دهد.
در بيماراني كه خلق بالايي دارند (يعني درمانيا)، گشاده خويي، پرش افكار، كاهش خواب، افزايش اعتماد به نفس و افكار خود بزرگ بينانه ديده مي شود. در بيماراني كه خلق افسرده اي دارند، از دست دادن انرژي و علاقه، احساس گناه، دشوار شدن تمركز، از دست دادن اشتها و افكار مرگ يا خودكشي وجود دارد. ديگر نشانه ها و علايم اختلالات خلقي عبارت است از تغييراتي در سطح فعاليت، توانايي هاي شناختي، تكلم و كاركردهاي نباتي (از قبيل خواب، فعاليت جنسي و ساير نظمهاي زيستي). اين تغييرات تقريباً هميشه موجب مختل شدن كاركردهاي بين فردي، اجتماعي و شغلي بيمار مي شود.
اختلالات عمده در اين گروه عبارتند از: اختلال افسردگي عمده (ماژور)، اختلال خلقي دوقطبي، اختلال خلقي با سيكل هاي سريع، افسردگي هاي فصلي، اختلال ويس تايميك (كج خلقي)، اختلال سيكلوتايميك (خلق دوره اي). 
02
03
 
 
    درباره مرکز    خدمات مرکز مشاوره،بهداشت و درمان    لینک های مفید  
  استان آذربایجان شرقی - شهرستان بناب - بزرگراه ولایت - جنب پلیس راه - دانشگاه بناب - مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
041-37745000 داخلی 1514
moshaver@bonabu.ac.ir
041-37740800
  ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی     دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
مشاوره الکترونیکی   سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
مشاوره تلفنی   انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایرانیان
خدمات بهداشت و درمان   بانک مقالات روانشناسی و مشاوره
دفتر ارتقاء تحصیلی دانشجویان  مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران