اختلالات جنسی
01

اختلال انگيختگي جنسي به دو طبقه تقسيم مي شود:
1- اختلال انگيختگي جنسي زن
2- اختلال نعوظي مرد

اختلال انگيختگي جنسي زن: 
در اين اختلال كسب يا حفظ پاسخ ليزشدن، تورم در برابر تحريك جنسي تا تكميل عمل جنسي وجود ندارد يا ناقص است و اين حالت ممكن است به صورت مستمر يا عودكننده بروز كند. شيوع اختلال انگيختگي جنسي زنان معمولاً كمتر ازحد واقعي برآورد مي شود.
زناني كه دچار اختلال مرحله تحريك هستند، اغلب اختلال اُرگاسمي هم دارند. مطالعات فيزيولوژيك كژكاري هاي جنسي نشان مي دهد كه عوامل هورموني ممكن است در پاسخدهي زنان مبتلا به كژكاري مرحله تحريك نقش داشته باشد. همچنين داروهاي داراي خواص آنتي هيستامين و آنتي كولينرژيك ليزشدن مهبل را كاهش مي دهند. برخي شواهد حاكي از آن است كه زنان دچار كژكاري جنسي از انگيختگي فيزيولوژيك بدن خودآگاهي كمتري دارند و حس گرما يا ساير حواس ناحيه تناسلي آنها ضعيفتر از ديگر زنان است.

اختلال نعوظي مرد:
اين اختلال، گژكاري نعوظي و يا عنن (ناتواني) نيز ناميده مي شود. مردي كه از ابتدا به اختلال نعوظي مبتلا بوده، هرگز نعوظ كافي براي دخول در مهبل نداشته است. در اختلال نعوظي اكتسابي مرد در طول زندگي جنسي خود زماني دخول موفق داشته است ولي بعداً دچار ناتواني شده است. در اختلال نعوظي موقعيتي (situational) مرد در شرايط خاصي قادر به مقاربت است و در موارد ديگر ناتوان است، براي مثال ممكن است مردي در رابطه اش با فواحش كاملاً موفق باشد ولي در مقابل زن خود ناتوان باشد.
اختلال نعوظي اكتسابي مرد در 10 تا 20 درصد مردان گزارش شده است.
اختلال نعوظي سراسر عمر نادرست و درحدود يك درصد مردهاي زيرسن 35 ديده مي شود ولي ميزان بروز آن با افزايش سن زياد مي شود. علل اختلال نعوظي در مرد ممكن است عضوي، رواني يا تركيبي از هردو باشد ولي در مردان جوان و ميانسال ناتواني معمولاً ريشه رواني دارد.

روشهای درمان بیماری

رفتاردرمانی:

احساس اجبار از طرف مرد براي رسيدن به نعوظ كامل و دخول موفقيت آميز باعث افزايش اضطراب و ايجاد يك حلقه معيوب و درنتيجه ناتواني بيشتر مي شود. استفاده از تكنيكهاي رفتاري مانند، حساسيت زدايي تدريجي و نيز دارو درماني مفيد خواهد بود.

02
03
04
05
06
07
 
 
    درباره مرکز    خدمات مرکز مشاوره،بهداشت و درمان    لینک های مفید  
  استان آذربایجان شرقی - شهرستان بناب - بزرگراه ولایت - جنب پلیس راه - دانشگاه بناب - مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
041-37745000 داخلی 1514
moshaver@bonabu.ac.ir
041-37740800
  ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی     دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
مشاوره الکترونیکی   سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
مشاوره تلفنی   انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایرانیان
خدمات بهداشت و درمان   بانک مقالات روانشناسی و مشاوره
دفتر ارتقاء تحصیلی دانشجویان  مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران