اختلالات کنترل تکانه
01
در اختلالات كنترل تكانه، بيماران در برابر تكانه ها يعني سائق ها يا وسوسه هايي كه براي خود يا ديگري زيانبار است، قدرت مقاومت ندارند. گرچه ممكن است آگاهانه درمقابل تكانه مقاومت بكنند يا نكنند و نيز ممكن است رفتارشان را طرح ريزي بكنند. مبتلايان پيش از ارتكاب عمل دچار تنش يا تحريك فزاينده اي مي شوند و هنگام عمل احساس لذت، رضايت يا رهايي مي كنند ولي ممكن است احساس ندامت واقعي، سرزنش خويشتن و احساس گناه بكنند كه احساس لذت آنها را از بين مي برد.
در متن تجديد نظر شده چاپ چهارم كتابچه تشخيصي و آماري اختلالات رواني، شش طبقه اختلالات كنترل تكانه ذكر شده است كه به گونه اي ديگر طبقه بندي نشده اند. اين شش طبقه عبارتند از:
اختلال انفجاري متناوب، جنون دزدي، جنون آتش افروزي، قماربازي، بيمارگون، وسواس كندن مو و اختلال كنترل تكانه اي به گونه اي ديگر مشخص نشده است. 
02
03
04
05
06
 
 
    درباره مرکز    خدمات مرکز مشاوره،بهداشت و درمان    لینک های مفید  
  استان آذربایجان شرقی - شهرستان بناب - بزرگراه ولایت - جنب پلیس راه - دانشگاه بناب - مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
041-37745000 داخلی 1514
moshaver@bonabu.ac.ir
041-37740800
  ارائه خدمات مشاوره و روان درمانی     دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
مشاوره الکترونیکی   سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران
مشاوره تلفنی   انجمن مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ایرانیان
خدمات بهداشت و درمان   بانک مقالات روانشناسی و مشاوره
دفتر ارتقاء تحصیلی دانشجویان  مرکز ملی پیشگیری از ایدز ایران