تاریخ : يکشنبه 13 دي 1394     |     کد : 628

اطلاعیه بکارگیری رابطین بهداشت دانشجویی(خواهران وبرادران) ازنیمسال دوم سالتحصیلی 95-94بصورت کاردانشجویی

.

دانشجویان علاقمند به فعالیت درمرکزبهداشت ودرمان و مشاوره دانشگاه بناب بعنوان رابطین بهداشت دانشجویی جهت ثبت نام ازمورخه 12/10/94لغایت 30/10/94  با توجه به شرایط ذیل به مرکزمشاوره وخدمات روانشناختی دانشگاه مراجعه نمایند.

*تعداد موردنیازخوابگاه خواهران:3نفر

*تعداد موردنیازخوابگاه های خودگردان برادران :1نفر

 1-دانشجوی متقاضی بایدساکن خوابگاههای دانشگاه باشد.

2-دانشجویان ترم آخرحق ثبت نام ندارند

3-ثبت نام ازبین دانشجویان کارشناسی می باشد


نوشته شده در   يکشنبه 13 دي 1394  ساعت  14:41   توسط   A. Esmaeelzadeh    تعداد بازدید  306
PDF چاپ بازگشت
نظرات شما :